FAQ MooveTeam

 

Ik kan maar drie teams inladen.

-Het spel is niet goed aangekocht. Bekijk video

-Je hebt van te voren niet meer dan drie teams aangemaakt. Bekijk video.

-je hebt in demo  modus gespeeld/ getest, daarna gekocht en niet eerst op stop gezet. Oplossing druk op stop/ start in de backoffice.

 

Ik kan het spel niet selecteren op de iPad.

-Het spel is niet aangezet. In het CMS, moet je bij het spel op start drukken.

Bekijk video.

 

Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten.

-Neem contact op met MooveTeam

 

Ik kan niet genoeg teams selecteren om in te laden.

-Je hebt te weinig teams aangemaakt. Stop het spel, maak de juiste hoeveelheid   teams, clear results en druk weer op start. Laad alle iPads nogmaals in.

 

Een team heeft “GameMaster” interface.

– Stop het spel, Zet bij het team in de CMS het “GameMaster-vinkje” uit, clear results en druk weer op start. Laad alle iPads nogmaals in.

 

Er komt een opdracht niet omhoog. 

-Controleer of bij het team niet GM-modus staat aangevinkt.

-Mocht je met een route spelen, controleer of je bij het juiste punt op de route   staat.

-Controleer of het “aantal meters om te activeren” 20 meters of hoger is.

 

Ik krijg de melding: ERROR, server down.

-Controleer de internetverbinding. 

-Staat het niet op vliegtuigmodus of is de pincode van de simkaart wel ingetoetst.

 

Ik krijg de melding: Fail to download some files.

-Controleer of je internetverbinding werkt.

-Staan de bestandsnamen nog is het spel. Zijn er dus niet intussen video’s     verwijderd?

 

Ik krijg de melding: Server time-out.

-Controleer de internetverbinding.

-Het spel moet binnen 5 minuten gedownload zijn op de iPad.

-Laad het spel 1 voor 1 in op de iPad, zodat het gebruikt maakt van de gehele bandbreedte.

-Switch naar 4G i.p.v. WiFi of andersom.

-Controleer de grootte van het spel. Door dit te exporteren kun je dit zien. Advies   is dat het niet groter mag zijn dan 75MB.

 

Mijn spel is groter dan 75MB.

-Laad vooraf via een goede verbinding het spel in op de iPads. 

-Verklein het spel, door de video’s te verkleinen. 

  Bijvoorbeeld met de software: HandBrake

-Plaats minder video’s en of foto’s in het spel.

 

Na het aankopen krijg ik de melding: Mijn activiteit is niet “authorized”.

-Je hebt te weinig credits op het account. Neem contact op met MooveTeam.

 

Ik heb het verkeerde aantal teams of spel aangekocht.

-Neem contact op met MooveTeam.

 

Ik heb een route geprogrammeerd, maar ik zie alle punten en geen volgorde.

-De route is niet gekoppeld aan het team. Bekijk video.

 

Ik wil een ander team selecteren maar dit lukt niet.

-Ontkoppel de iPad in het CMS. Ga naar teams in het spel en druk op de grijze knop “Ontkoppel iPad”. Bekijk video.

 

Ik heb niet de nieuwste versie van de app.

-Ga in je browser op de iPad naar: http://app.sfy.com/moove/

  Klik hier voor de link.

 

Een opdracht die de GameMaster pusht naar een team komt niet aan.

-Controleer aan welk level de vraagt zit gekoppeld en zorg dat het team in het   zelfde level zit.

 

Na het starten van het spel verschijnt er direct een opdracht.

-Controleer of de “range” goed staat. Als deze op bijvoorbeeld 5000 meter staat   zal het dus direct verschijnen. Spellen – Opdrachten – Selecteer de opdracht –     Bewerken – Pas de “afstand in meters om te activeren” aan.

 

Ik kan geen video’s en foto’s downloaden

-Controleer je internetverbinding.

-Instructie hoe dit werkt, bekijk video.

-Neem contact op met MooveTeam

 

Mijn AR werkt niet.

-AR werkt alleen op iPads met ARKit support. Dit is vanaf IOS 11 en A9 processor.   Alle modellen iPad Pro en vanaf iPad 6de generatie 

 

Ik heb een foto-opdracht, maar hij opent de videocamera op de iPad of andersom.

-Je hebt de videocamera aangevinkt of andersom. Bekijk video. 

 

Ik zie “een” knop niet op de iPad.

-Dan is de opdracht niet goed gemaakt. Bekijk in het CMS of je alles goed hebt   geprobeerd. 

 

In heb het spel ingeladen, maar ontdek toch nog een fout in het spel.

-Stop het spel, herstel de fout, druk op “verwijderen resultaten”, start het spel en   laad alle iPads opnieuw in. LET OP hiermee verwijder je alle voorgaande     behaalde resultaten.

 

Een opdracht doet het niet of het team kan er niet bij in de buurt komen.

-De Gamemaster kan deze opdracht pushen. Bekijk video.

 

Ik zie mijn spel niet op de iPad en wil het gaan inladen.

-Dan staat het vinkje bij “active” uit. In het CMS druk je op bewerk spel en zie je        meteen links in het midden “active” staan. Zorg dat dit aangevinkt is.